AKTUALNOŚCI
Istotna informacja
Data dodania: 8 grudzień 2016

W nawiązaniu do komunikatu 21/2016 – Ebi z dnia 20.06.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce   Umowę na wykonanie robót na budowie fabryki AKS w Żarowie. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu podpisana umowa będzie [...]Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2016
Data dodania: 28 listopad 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje iż Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru Nobilis Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Witwickiego 46, w Warszawie, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A.  za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Nobilis Sp. z [...]Istotne zlecenie
Data dodania: 21 listopad 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Mirbud S.A.  z siedzibą w Skierniewicach Zlecenie na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Zlecenia przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Zlecenia zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ [...]Otrzymanie Aneksu
Data dodania: 15 listopad 2016

W nawiązaniu do komunikatu nr 12/2016 – ESPI z dnia 16.08.2016 r. oraz 8/2016 – EBI z dnia 31.03.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Navimor Invest S.A. podpisany Aneks do Umowy na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW [...]Raport za III kwartał 2016 roku
Data dodania: 14 listopad 2016

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – PAŹDZIERNIK 2016
Data dodania: 14 listopad 2016

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za październik 2016 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  Raport za II kwartał 2016
Raport za I kwartał 2016
Prev
Next

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli
Prev
Next