AKTUALNOŚCI
Istotna informacja
Data dodania: 26 maj 2017

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Echo Investment S.A. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie instalacji elektrycznych dla inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowego z częścią biurową i wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi we Wrocławiu, ul. Szybowcowa/ Na ostatnim groszu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. [...]Istotna informacja
Data dodania: 26 maj 2017

W nawiązaniu do komunikatu 16/2016 oraz 13/2016 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w związku z  otrzymaniem od Radiology Therapeutic Center Poland zawiadomienia o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od  Umowy o realizację inwestycji budowlanej polegającej na budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii w systemie generalnego wykonawstwa z Energy Investors Group S.A. jako Generalnym Wykonawcą inwestycji, emitent podjął decyzję [...]Istotna informacja
Data dodania: 22 maj 2017

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH informację o wyborze oferty Spółki na modernizację instalacji elektrycznych w TMMP w Wałbrzychu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont [...]Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 20 czerwca 2017 r.
Data dodania: 22 maj 2017

Na podstawie § 16 punktu 3 Statutu Spółki Zarząd Elektromont S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 20 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 18. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości [...]Raport za I kwartał 2017 roku
Data dodania: 18 maj 2017

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”Spotkanie z Uczniami Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
Data dodania: 17 marzec 2017

W dniu 16.03.2017 do siedziby firmy Elektromont S.A. w Jeleniej Górze przy ul. Waryńskiego 18 zaproszeni zostali uczniowie IV klasy Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.  Spotkanie odbyło się w ramach współpracy jaką podjęły firma Elektromont oraz Zespół Szkół w Piechowicach celem rozwijania zainteresowania młodzieży naszego regionu  przedmiotami technicznymi związanymi z branżą elektryczną . [...]Współpraca z Zespołem Szkół w Piechowicach
Raport za III kwartał 2016
Raport za IV kwartał 2016
Prev
Next

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli
Prev
Next