AKTUALNOŚCI
Istotna informacja
Data dodania: 28 sierpień 2017

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Spółka złożyła w Sądzie Okręgowym Wydział VI Gospodarczy w Legnicy pozew o zapłatę przeciwko „Animals Way” S.A. z siedzibą w Warszawie. Złożenie pozwu nastąpiło z powodu nie wywiązania się firmy „Animals Way” S.A. z umowy związanej z Inwestycją „Modernizacja i udrożnienie Kanału powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska Jazu [...]Istotna informacja
Data dodania: 11 sierpień 2017

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż otrzymał od Budimex S.A. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie  robót  w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na zadaniu pn. “Rozbudowa Hali Bridgestone w Stargardzie” Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w [...]Raport za II kwartał 2017 roku
Data dodania: 11 sierpień 2017

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”Otrzymanie Umowy
Data dodania: 7 sierpień 2017

W nawiązaniu do komunikatu 24/2017 – ESPI  z dnia 10.07.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Centrum Medyczne Karpacz S.A.  podpisaną Umowę na wykonanie prac elektrycznych. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. W ocenie Zarządu [...]Otrzymanie Aneksu
Data dodania: 7 sierpień 2017

W nawiązaniu do komunikatu 50/2015 – EBI z dnia 29.09.2015 r. oraz 65/2015 – EBI z dnia 28.12.2015 r.  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Warbud S.A. Aneks do Umowy na wykonanie prac wykończeniowych w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej w budynku biurowo-usługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości [...]Współpraca z Zespołem Szkół w Piechowicach
Raport za I kwartał 2017
Prev
Next

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli
Prev
Next