AKTUALNOŚCI
Dnia 2 maja 2017 firma Elektromont S.A. będzie nieczynna.
Data dodania: 28 kwiecień 2017


Istotna informacja
Data dodania: 28 kwiecień 2017

Zarząd „Elektromont” S.A. informuje, że w związku ze zmianami organizacyjnymi mającymi na celu racjonalizację kosztów działalności, podjął decyzję o połączeniu oddziałów Wrocław i Śląsk. Od dnia 02.05.2017 r. siedziba w/w oddziałów będzie mieściła się we Wrocławiu.     Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 MarIstotna informacja
Data dodania: 27 kwiecień 2017

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Dr. Schneider Automotive Polska  Umowę na rozbudowę Hali Produkcyjnej w Radomierzu, Janowice Wielkie. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach. W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację [...]Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2016
Data dodania: 14 kwiecień 2017

Zarząd Elektromont S.A.  przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. List Prezesa Zarządu i wybrane dane finansowe – pobierz Opinia i raport Biegłego Rewidenta – pobierz Sprawozdanie [...]RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – MARZEC 2017
Data dodania: 14 kwiecień 2017

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec 2017 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Istotna informacja
Data dodania: 7 kwiecień 2017

W nawiązaniu do komunikatu 3/2017 – ESPI z dnia 27.01.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie dodatkowe Zamówienie zwiększające wartość robót elektrycznych w Hali produkcyjno-magazynowej we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymane zamówienie będzie [...]Współpraca z Zespołem Szkół w Piechowicach
Raport za III kwartał 2016
Raport za IV kwartał 2016
Prev
Next

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli
Prev
Next