AKTUALNOŚCI
Istotna informacja
Data dodania: 17 listopad 2017

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż otrzymał od Mirbud S.A. z siedzibą w Skierniewicach informację o wyborze oferty Spółki  na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na  zadaniu  pn. Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie  powiatu wrzesińskiego” Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót [...]Raport za III kwartał 2017 roku
Data dodania: 13 listopad 2017

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – PAŹDZIERNIK 2017
Data dodania: 13 listopad 2017

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za październik 2017 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  Istotna informacja
Data dodania: 7 listopad 2017

W nawiązaniu do komunikatu 28/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż otrzymał od Budimex S.A. podpisaną Umowę na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na zadaniu pn. “Rozbudowa Hali Bridgestone w Stargardzie” Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają [...]Istotna informacja
Data dodania: 7 listopad 2017

W nawiązaniu do komunikatu 4/2017 z dnia 31.01.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o. podpisany Aneks do Umowy na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych przy rozbudowie Centrum Handlowego OUTLET PARK SZCZECIN Etap III. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu [...]Istotna informacja
Data dodania: 25 październik 2017

W nawiązaniu do komunikatu 16/2017 oraz 21/2017 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od West Gate II – Projekt Echo – 114 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa Aneks numer 1 do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych dla inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowego z częścią biurową i wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z towarzyszącymi urządzeniami [...]Współpraca z Zespołem Szkół w Piechowicach
Raport za I kwartał 2017
Prev
Next

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli
Prev
Next