AKTUALNOŚCI
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONT S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r.
Data dodania: 20 czerwiec 2017

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromont S.A.  w dniu 20 czerwca 2017 r. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”   Załącznik: Powzięte uchwałyWykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r.
Data dodania: 20 czerwiec 2017

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r. Charążka Wiesław Liczba akcji: 518 345 Liczba głosów: 518 345 % udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11,1% % udział w ogólnej liczbie głosów: 7,98%   EKOBOX  [...]RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – MAJ 2017
Data dodania: 14 czerwiec 2017

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za maj2017 roku.   Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  Dnia 16 czerwca 2017 r. firma będzie nieczynna.
Data dodania: 13 czerwiec 2017


Otrzymanie Umowy
Data dodania: 13 czerwiec 2017

W nawiązaniu do komunikatu 19/2016 – ESPI  z dnia 21.11.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Mirbud S.A.  z siedzibą w Skierniewicach podpisaną Umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego [...]Otrzymanie Aneksu
Data dodania: 5 czerwiec 2017

W nawiązaniu do komunikatu 8/2016 – ESPI z dnia 07.07.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Galaxy – Projekt Echo – 106 Sp. z o.o. Sp. komandytowa Aneks do Umowy zmieniający wartość wykonanych robót. Wynagrodzenie za wykonanie całości robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MARWspółpraca z Zespołem Szkół w Piechowicach
Raport za III kwartał 2016
Raport za IV kwartał 2016
Prev
Next

Notowania online

REALIZACJE
Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy.
Hala magazynowa CCC w Polkowicach
Wykonanie robót elektrycznych dla zadania: ZWR Polkowice
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Zorka - Zakład Produkcji Mebli
Prev
Next